darlıq

darlıq
is.
1. Dar şeyin halı; ensizlik. Yolun darlığı. Keçidin darlığı. // Yer (sahə) azlığı; darısqallıq. Mənzilin darlığı. // Sıxlıq, tarımlıq. Şalvarın darlığı. Paltarın darlığı.
2. Sıxıntı, tənglik. Nəfəs darlığı.
3. məc. Maddi sıxıntı, çətinlik, ehtiyac, yoxsulluq; məhrumiyyət. Varlığa nə darlıq?! (Ata. sözü). Darlığa düşmək – 1) maddi cəhətdən çətin vəziyyətə düşmək, ehtiyacı olmaq; 2) ağır, çətin vəziyyətə düşmək. Simurq dedi: – Siman, al bu tükü, darlığa düşsən, bu tükləri bir-birinə çəkərsən, mən harada olsam, gəlib harayına çataram. (Nağıl). Darlıq çəkmək – maddi sıxıntı çəkmək, ehtiyac içində olmaq. Onun köməksiz, əlacsız və möhtac baxışları özünün maddi tərəfdən darlıq çəkdiyini də göstərirdi. M. S. O..
4. Azlıq, məhdudluq, çatışmazlıq. Vaxtın darlığı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • cazibədarlıq — is. Cazibəlilik, cəzbedicilik, cazibə qüvvəsinə malik olma; lətafət. Gülgəz bütün gözəlliyi və cazibədarlığı ilə <Səmədin> qarşısında dayanıb, sehirlənmiş kimi yerindən tərpənə bilmirdi. Ç.. Olduqca cazibəli və nəzakətli qız öz işilə məşğul …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • himayədarlıq — bax himayəçilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • icarədarlıq — is. İcarəyə götürmə, kirə etmə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • idarədarlıq — is. köhn. 1. Evi yaxşı idarə etmə, qənaətçilik. 2. Bax idarəçilik. O fikirləşirdi: – Bəzi yerlərdə bəzi mühərrirlər kağızpərəstliklə idarədarlığa nədənsə hörmət bəsləmirlər. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mülkədarlıq — is. Xüsusi mülkiyyət hüququ əsasında torpaq sahələrinə malik olma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sərmayədarlıq — bax sərmayəçilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xəzinədarlıq — is. Xəzinədar vəzifəsi, xəzinəçilik. Həsən dayısını . . xəzinədarlığa düzəltdi. Qant …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əlaqədarlıq — is. Bağlılıq, asılılıq; qarşılıqlı əlaqə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zeyq — ə. darlıq, sıxıntı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təkyə — 1. is. <ər.> 1. köhn. Söykənəcək, dayanacaq. Təkyə eləmək (etmək) – 1) söykənmək, dayanmaq. Rzaquluxan suyu içdikdən sonra balışa təkyə edib, yavaş yavaş göz yaşı tökməyə başladı. M. S. Ordubadi; // söykəmək, dayamaq, dəstəkləmək. <Molla …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”